Hier vind je studievoorschriften, gedragscodes, aanbevelingen en speciale informatie.

Voorschriften voor studies en beoordelingen (REE)

In het studie- en beoordelingsreglement staan alle reglementaire bepalingen die in het bijzonder betrekking hebben op studie en beoordeling en die van toepassing zijn op studenten aan deze faculteit.

Image
Faculté de droit

Wet

Inhoud bekijken
Image
Faculté d'informatique

IT

Inhoud bekijken
Image
Faculté de médecine

Geneeskunde

Inhoud bekijken
Image
Facutlé de philosophie et lettres

Filosofie en literatuur

Inhoud bekijken
Image
Faculté des sciences

Wetenschappen

Inhoud bekijken
Image
Faculté des sciences

Onderwijs- en opleidingswetenschappen

Inhoud bekijken
Image
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion

Economische, sociale en managementwetenschappen

Inhoud bekijken

Medische wetenschappen

Speciale informatie voor studenten medische wetenschappen (geneeskunde en farmacie)

Inhoud bekijken

Informations particulières destinées aux étudiants inscrits aux études de sciences pharmaceutiques

Inhoud bekijken

Gedragscode, gegevensbescherming en bibliotheekreglement

Gedragscode voor studenten

Inhoud bekijken

Informatie over gegevensbescherming voor studenten

Inhoud bekijken

Reglement bibliotheek

Inhoud bekijken

ARES-overeenkomst voor bibliotheekgebruikers

Inhoud bekijken

Onderzoeksvoorschriften

Doctoraalreglement

Inhoud bekijken

Algemene voorschriften inzake eigendom, bescherming en exploitatie van onderzoeksresultaten

Inhoud bekijken

Aanbeveling over tetanusvaccinatie

Rekening houdend met je studiegebied wordt je sterk aangeraden om na te gaan of je in orde bent met je tetanusvaccinatie en, indien nodig, de vereiste herhalingsinentingen uit te voeren. De Université de Namur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van problemen die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze aanbeveling.

.