Examen Frans

Je wil je inschrijven voor een bacheloropleiding en je hebt je middelbaar onderwijs niet beëindigd in een instelling waar het Frans de onderwijstaal is? En je hebt ook geen cyclus in het Franstalig hoger onderwijs beëindigd? Dan moet je, volgens de decreet van de Franse Gemeenschap van 07 november 2013 (art. 108 §1), het bewijs leveren dat je geslaagd bent voor het examen over de voldoende kennis van het Frans – 1ste cyclus.

Slaag je voor dit examen, dan kun je een attest verkrijgen waarop staat dat je niveau overeenkomt met niveau B 2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen van de Raad van Europa.

Je wil de proef afleggen voor een lerarenopleiding – didactische master of aggregatie voor het hoger secundair onderwijs – en je bent geen houder van een diploma dat uitgereikt is door de Franse Gemeenschap van België? Dan moet je, volgens het decreet van 07 november 2013 (art. 113 §1), slagen voor het examen over de diepgaande kennis van het Frans – 2de cyclus.

Slaag je voor dit examen, dan kun je een attest verkrijgen waarop staat dat je niveau overeenkomt met niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen van de Raad van Europa.

De examens over de voldoende kennis van het Frans bestaan uit twee delen:

  • een schriftelijke proef: een uiteenzetting van ongeveer een kwartier of een tekst van 2 à 3 pagina’s over een algemeen onderwerp samenvatten in een doorlopende tekst van een veertigtal lijnen;
  • een mondelinge proef: een conversatie over het onderwerp van het schriftelijk deel, om na te gaan of je deze uiteenzetting of tekst goed begrijpt en om je spreekvaardigheid te toetsen.

Inschrijvingen

  • wil je je inschrijven voor een bacheloropleiding, vul dan het online inschrijvingformulier in;
  • wil je je inschrijven voor een lerarenopleiding (didactische master of aggregatie voor het hoger secundair onderwijs), neem dan contact op met de inschrijvingdienst (081/724022)

 

Voorbereiding op het examen van 3 en met 14 september

Om de kandidaten te helpen met hun voorbereiding op dit examen, organiseert de "Pôle Académique de Namur" de Integration weeks van 3 en met 14 september.

portlet inscription

Rentrée académique 2018-2019

Vendredi 14 septembre 2018

Consultez dès maintenant le programme détaillé de cette rentrée et les informations spécifiques relatives à votre faculté.