Aller au contenu. | Aller à la navigation

Université
Facultés
Études et Formations
Recherche
Service à la société
International

Welkom op de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onze faculteit heeft de traditie om Nederlandstalige studenten te onthalen.

Momenteel volgen 42 studenten de bachelor in de rechten en ze behalen zeer goede resultaten. Het bewijs hiervan is dat de Nederlandstalige studente Lise Theunissen op 17 maart de welsprekendheidswedstrijd won.

Onze faculteit is ook fier onder haar alumni persoonlijkheden te hebben als Koen Lenaerts (Voorzitter Europees Hof van Justitie), Jean-Luc Dehaene (eerste minister), Patricia Ceysens (gewezen Vlaams minister), Ivan Verougstraete (emeritus voorzitter Hof van Cassatie), Professor Eva Brems (UGent).

De bachelor in Namen

Het programma van de bacheloropleiding rechten aan de UNamur biedt u een volledige juridische basisopleiding aan.

De opleiding omvat de rechtsregels die de verhoudingen tussen de  overheid en  haar burgers regelen (« publiekrecht ») : grondwettelijk recht, bronnen en beginselen van het recht,, EU-recht/ recht van de Europese Unie, administrafief recht, strafrecht, openbare vrijheden, sociaal recht… en tevens de regels die de verhoudingen tussen de individuen onderling regelen (« privaatrecht ») : verbintenissenrecht, eigendomsrecht, familierecht, economisch recht, intellectuele rechten, geschiedenis van het privaatrecht…

Die vakken worden aangevuld met een cursus juridische methodologie die u vertrouwd maakt met de documentaire bronnen (wetgeving, rechtsrpaak, rechtsleer), in papieren en electronische versie.

Gelijktijdig met de juridische vakken, dragen andere vakken bij tot uw algemene ontwikkeling en stellen u in staat om de oorsprong en de draagwijdte van de rechtsregels beter te begrijpen (economie, sociologie, geschiedenis van de Belgische instellingen, psychologie, wijsbegeerte…).

Een brede waaier van keuzevakken vervolledigt overigens uw vorming. U kan die vakken verenigen rond een optie (criminology, publiekrecht en politieke wetenschappen, economie en bedrijfsbeheer, recht en communicatie, wijsbegeerte, modern talen) waarbinnen u ook een interdisciplinair vak kiest en het onderwerp voor uw eindwerk.

Sommige opties vergemakkelijken de latere toegang tot bepaalde masters in andere richtingen (dan de rechten).

Voor meer informatie

Studentenleven

Aan de Universiteit Namen maken de Nederlandstaligen volwaardig deel uit van de studentengemeenschap.

Ze ziun  trouwens erg actief in de studenvertegenwoording en de animatie op de campus, als leden van de Algemene Vergadering van de Studenten of van de Studentenclub Brabo.

Voor meer informatie