Aller au contenu. | Aller à la navigation

Welkom op de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onze faculteit heeft de traditie om Nederlandstalige studenten te onthalen.

Momenteel volgen 42 studenten de bachelor in de rechten en ze behalen zeer goede resultaten. Het bewijs hiervan is dat de Nederlandstalige studente Lise Theunissen op 17 maart de welsprekendheidswedstrijd won.

Onze faculteit is ook fier onder haar alumni persoonlijkheden te hebben als Koen Lenaerts (Voorzitter Europees Hof van Justitie), Jean-Luc Dehaene (eerste minister), Patricia Ceysens (gewezen Vlaams minister), Ivan Verougstraete (emeritus voorzitter Hof van Cassatie), Professor Eva Brems (UGent).

Franse taalbeheersing

Om een Franstalige universiteitsopleiding te volgen, legt de Franstalige gemeenschap een vereist kennisniveau van het Frans op.

Het kennisniveau kan als volgt aangetoond worden :

 • ofwel door het bezit van een diploma, titel of studiegetuigschrift vermeld in het Artikel 107, afgeleverd door de Franstalige gemeenschap of een opleiding afsluitend die voldoende lessen in de Franse taal  aanbiedt;
 • ofwel door het slagen in een specifiek examen dat minstens twee keer per academiejaar georganiseerd wordt door de ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur);
 • ofwel door het bewijs van het succesvol afleggen van examens, testen of toelatingsproeven tot hogere onderwijsstudies, georganiseerd door de Franstalige gemeenschap;
 • ofwel door het bewijs van het succesvol afleggen van andere taaltesten Frans. De Universiteit Namen organiseert dergelijke testen:
 • op 5 en 6 juli 2017 ;
 • op 11, 12 en 13 september 2017 ;
 • of op7, 8 en 9 november 2017.

Voor meer informatie

Een week intensieve taalonderdompeling om u te helpen

De Naamse universiteit  stelt aan haar Nederlandstalige studenten een week Franse taalonderdompeling voor, van maandag 4 tot vrijdag 8 september.

Op het programma:
 • intensieve lessen Frans;
 • geleid bezoek aan de campus en de stad;
 • kennismaking met docenten en studenten …;
 • begeleide vrijetijdsactiviteiten.
Doelstellingen:
 • beter begrijpen en durven spreken;
 • slagen voor het toelatingsexamen Frans;
 • kennismaken met de universiteit, de stad, studenten en docenten.

Info en inschrijvingen

De bachelor in Namen

Het programma van de bacheloropleiding rechten aan de UNamur biedt u een volledige juridische basisopleiding aan.

De opleiding omvat de rechtsregels die de verhoudingen tussen de  overheid en  haar burgers regelen (« publiekrecht ») : grondwettelijk recht, bronnen en beginselen van het recht,, EU-recht/ recht van de Europese Unie, administrafief recht, strafrecht, openbare vrijheden, sociaal recht… en tevens de regels die de verhoudingen tussen de individuen onderling regelen (« privaatrecht ») : verbintenissenrecht, eigendomsrecht, familierecht, economisch recht, intellectuele rechten, geschiedenis van het privaatrecht…

Die vakken worden aangevuld met een cursus juridische methodologie die u vertrouwd maakt met de documentaire bronnen (wetgeving, rechtsrpaak, rechtsleer), in papieren en electronische versie.

Gelijktijdig met de juridische vakken, dragen andere vakken bij tot uw algemene ontwikkeling en stellen u in staat om de oorsprong en de draagwijdte van de rechtsregels beter te begrijpen (economie, sociologie, geschiedenis van de Belgische instellingen, psychologie, wijsbegeerte…).

Een brede waaier van keuzevakken vervolledigt overigens uw vorming. U kan die vakken verenigen rond een optie (criminology, publiekrecht en politieke wetenschappen, economie en bedrijfsbeheer, recht en communicatie, wijsbegeerte, modern talen) waarbinnen u ook een interdisciplinair vak kiest en het onderwerp voor uw eindwerk.

Sommige opties vergemakkelijken de latere toegang tot bepaalde masters in andere richtingen (dan de rechten).

Voor meer informatie

Studentenleven

Aan de Universiteit Namen maken de Nederlandstaligen volwaardig deel uit van de studentengemeenschap.

Ze ziun  trouwens erg actief in de studenvertegenwoording en de animatie op de campus, als leden van de Algemene Vergadering van de Studenten of van de Studentenclub Brabo.

Voor meer informatie