Aller au contenu. | Aller à la navigation

Université
Facultés
Études et Formations
Recherche
Service à la société
International

Geologische en pedologische wandelingen in de Provincie Namen

Uitzonderlijke landschappen om onze omgeving beter te begrijpen (ondergrond – water – bodem)

De Provincie Namen beschikt over een uitzonderlijk geologisch patrimonium, het geheugen van ons verleden. Hoe evolueerden die landschappen? Hoe ze interpreteren?

De gesteenten die de landschappen vormen, bieden ons op basis van eenvoudige observaties niet alleen een pak informatie over de evolutie van het klimaat tijdens de opeenvolgende geologische tijdperken, maar ook over de paleontologische omgevingsfactoren die op verschillende momenten in onze geschiedenis van doorslaggevende betekenis waren.

Zo kunnen we bevestigen dat 500 miljoen jaar geleden onze streek verschoof van het zuidelijk halfrond naar de breedtegraad waarop we ons nu bevinden, of dat we 375 miljoen jaar geleden een tropisch klimaat genoten. Vandaag bebouwen en exploiteren we gronden die het resultaat zijn van langetermijnprocessen die rechtstreeks verband houden met die paleontologische ontwikkeling van het milieu.

Dit project geologische en pedologische wandelingen wil de ontwikkeling van ons continent laten zien, de gevolgen ervan op het relief, de samenstelling van de ondergrond en van de bodem en van het gebruik dat er uit voortvloeit.

Er werd gekozen voor meerdere trajecten of observatiepunten. Deze vertrekken telkens van een merkwaardig landschap, en illustreren een specifieke etappe in de ontwikkeling van ons continent.

De collectie "Geologische en pedologische wandelingen in de Provincie Namen"  nodigt u uit om de natuur waar te nemen met de blik van de geoloog of de bodemkundige. Er wordt een verband gelegd tussen de samenstelling van de ondergrond (geologie), het landschapsverloop (geomorfologie) en de bodem (pedologie) om u de processen die de huidige landschappen gevormd hebben beter te doen begrijpen. Ook komen de keuzes aan bod die de mens gemaakt heeft om die natuurlijke rijkdommen, we kunnen zelfs spreken van patrimoniale componenten, uit te baten.

De observatie is toegankelijk voor een wetenschappelijk geïnteresseerd publiek, maar dat niet noodzakelijk geïnitieerd hoeft te zijn in de geologie en/of de pedologie.

Ze is als volgt gestructureerd:

  • Observatie van het landschap (verloop van de horizonlijn, lokalisatie, oriëntatie en vorm van de valleien, voorkomen van dolines,…) ;
  • Observatie van gesteenten (beschrijving en identificatie, erosiebestendigheid, doorlatendheid, enz.);
  • Uitleg over het verband tussen het landschapsverloop en het geobserveerde gesteente;
  • Uitleg over het verband tussen het gesteente, de bodem en de bodembedekking;
  • Uitleg over de oorsprong van de ter plaatse geobseerverde geologische formaties, over de milieucontext waarin ze tot stand kwamen, over de evolutie die ze in de loop van de geologische tijdperken hebben ondergaan, enz.

 

De wandelingen zijn beschikbaar onder de vorm van een wandelboekje in A4 formaat, op stevig papier. Kaarten, foto’s en gedetailleerde teksten en schema’s helpen u het landschap te observeren, te beschrijven en te interpreteren.


Beschikbare wandelboekjes* :Beschikbaar in de boekhandel of bij de Presses universitaires de Namur